Loading…

بازسازی پوست

  بازسازی پوست وقتی در مورد پوست صحبت می کنیم، به خوبی می دانیم که با یکی از ارگانهای حساس پوشش دهنده و حفاظتی بدن با سطح وسیع روبرو هستیم.

مسمومیت غذایی زنجیره ای دانشجویان این بار خوارزمی و صنعتی

در پی حوادث هفته گذشته دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، خوارزمی واحد کرج و صنعتی اراک شاید بتوان ادعا کرد، دانشگاه‌های کشور با یک بحران جدی یعنی موج مسمومیت غذایی دسته‌جمعی دانشجویان مواجه هستند؛ موضوعی که از سازمان امور دانشجویان انتظار می‌رود به عنوان یک نهاد ناظر بر امور دانشجویی هر چه زودتر به آن ورود کرده […]

دو مصوبه مهم در حوزه آموزش های مهارتی

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم با بیان اینکه آموزش مهارت‌های نرم و کار آفرینی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است، گفت: در جلسه شورای عالی برنامه ریزی قرار بر این شد حداقل ۳ و حداکثر ۱۵ واحد درسی در کنار بسته دروس عمومی و تخصصی در دوره کارشناسی دانشگاه‌ها لحاظ […]