Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

ماه خدا (پژوهشی جامع درباره ماه مبارک رمضان از نگاه قرآن و حدیث)


ماه خدا (پژوهشی جامع درباره ماه مبارک رمضان از نگاه قرآن و حدیث)

این کتاب، گزارشی است جامع و منظّم درباره ویژگی ها، فضایل و آداب ماه مبارک رمضان و روزه داری آن، که بر اساس آموزه های قرآن و احادیثِ پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) تهیه و تدوین شده است.

کتاب، از پنج بخش و فصل های متعدّد تشکیل شده است:

بخش نخست، به ارائه احادیثی پرداخته است که عظمت، ویژگی ها و برکات ماه رمضان و نیز چگونگی بهره برداری از برکات این ماه را بازگو می کند.

بخش دوم، با عنوان «آمادگی برای میهمانی خدا»، مجموعه احادیثی درباره شناخت این ضیافت و اسباب و دعاهای آمادگی برای ورود به این ماه پر برکت، بیان مراتب روزه داری و چگونگی تقویت آثار روزه با اصلاح غذا است.

بخش سوم، مجموعه احادیثی درباره آداب، ادعیه و نوافل مربوط به ماه خدا، آداب مخصوص شب های ماه رمضان، آداب مخصوص روزهای ماه رمضان و اعمال مخصوص دهه آخر است.

بخش چهارم، احادیثی را در بر گرفته که به توصیف ویژگی ها، فضایل و آداب شب قدر می پردازد.

بخش پنجم، جمع آوری احادیث مربوط به آداب بیرون آمدن از ضیافت الهی و ماه رمضان است و نویسنده در این بخش با بهره گیری از احادیث، به بیان آداب وداع با ماه رمضان و نیز آداب شب و روز عید فطر پرداخته است.

گزیده ها و ترجمه ها:

مراقبات ماه رمضان، محمّد محمّدی ری شهری، قم: دار الحدیث، چاپ دهم، ۱۳۹۴ ش، وزیری، ۵۱۸ ص، عربی ـ فارسی؛

از رمضان بیشتر بدانیم (۴۰ پرسش و پاسخ در باره ماه مبارک رمضان، بر اساس کتاب «ماه خدا»)، حسین پورشریف، قم: دارالحدیث، چاپ اوّل، ۱۳۹۴ ش، رقعی، ۹۶ ص، فارسی؛

شهر اللّٰه فی الکتاب و السنّة، محمّد محمّدی ری شهری، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، ۱۳۸۹ ش، وزیری، ۶۲۸ ص، عربی؛

مراقبات شهر رمضان، محمّد محمّدی ری شهری، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، ۱۳۸۹ه‍ . ش، وزیری، ۳۰۸ ص، عربی؛

Lewru alla، ترجمه شهر اللّٰه فی الکتاب و السنّة، محمّد محمّدی ری شهری، ترجمه: محمّد باری، گینه: بی نا، چاپ اوّل، ۲۰۰۸ م، وزیری، ۵۸۳ ص، فولانی؛

Kado dari langit، ترجمه مراقبات شهر رمضان، محمّد محمّدی ری شهری، ترجمه: سلمان پاریسی، اندونزی: الهدی، چاپ اوّل، ۲۰۰۹ م، وزیری، ۴۷۲ ص، اندونزیایی.

شهر اللّٰه فی الکتاب والسنة به زبان اردو ترجمه و چاپ شده است.

پیش گفتار کتاب

ستایش ، از آنِ پروردگار جهانیان است . و سلام و درود بر بنده برگزیده اش محمّد ، و دودمان پاك و اصحاب نیك و خجسته او باد!

از نگاه اسلام ، فلسفه خلقت انسان و هدفِ در نظر گرفته شده براى او ، رسیدن به كمال مطلق است . از این رو ، آنچه در منابع و متون اسلامى به عنوان رمز و راز بعثت پیامبران الهى آمده است (همچون : عدالت ، علم و آزادى) ، مقدّمه تربیت انسان و رسیدن او به مرتبه «انسان كامل» است .

بر پایه این شناخت ، براى آنان كه اسلام را باور دارند و به این آیینْ دل بسته اند ، سزاوار است كه از هر فرصتى براى رسیدن به این هدف والا ، بهره بگیرند . در این میان ، ماه رمضان براى خداجویان سالك ، فرصتى است بى همتا ، كه اگر به خوبى مورد استفاده قرار بگیرد ، به تعبیر قرآن كریم كه مى فرماید :

«لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» ؛ [۱]

شب قدر ، بهتر از هزار ماه است .

مى توان یك شبه ، راه هزار ماهه را پیمود .

خداوند سبحان ، در این ماه بافضیلت ، میهمانى ویژه اى را براى تربیت روح ترتیب داده است ، به گونه اى كه مى تواند در حیات معنوى انسان تحوّلى پدید آورد كه او را به سعادت ابدى برساند و كامیابى همیشگى را برایش تضمین كند .

نكته مهم در این مسیر ، آن است كه انسانى كه تصمیم دارد به دنیاى این ضیافت گسترده وارد شود ، بداند : به كجا مى رود؟ معناى میهمانى الهى چیست و چگونه باید وارد آن شود؟ چه باید انجام دهد و چگونه مسئولیّت خویش را ادا كند؟ و چگونه از آن بیرون آید؟

شناخت همه اینها ضرورى است تا انسان از این میهمانى ، به نحو شایسته بهره مند گردد .

این كتاب ، گامى در این مسیر است و به پرسش هاى یادشده ، با بهره گیرى از قرآن كریم و متون حدیثى ، پاسخ هاى كافى مى دهد .

روش كتاب

روش ما در بررسى و كاوش و مستندسازى مباحث در این مجموعه ، متّكى به عناصر زیر است :

۱ . از دیدگاه ما ، احادیثى كه از خاندان پیامبر صلى الله علیه و آله روایت شده اند ، در واقع ، حدیث پیامبر خدایند ، همان گونه كه امام رضا علیه السلام فرمود : «ما از طرف خدا و پیامبر او سخن مى گوییم» [۲] و نیز امام صادق علیه السلامفرمود : «سخن من ، سخن پدرم است و سخن پدرم ، سخن جدّم است و سخن جدّم ، سخن حسین است و سخن حسین، سخن حسن است و سخن حسن ، سخن امیر مؤمنان و سخن امیر مؤمنان ، سخن پیامبر خداست و سخن پیامبر خدا ، سخن خداوند متعال است» . [۳]

كلمه «سنّت» كه در عنوان این كتاب آمده است ، براى بیان همین نكته و مفهوم است كه در كتاب ، از همه احادیثِ روایت شده از پیامبر صلى الله علیه و آله و خاندان او ، یكسان بهره گرفته شده است .

۲ . كوشیده ایم در حدّ توان ، همه روایات مربوط به هر موضوع را از منابع گوناگونِ شیعه و اهل سنّت ، به طور مستقیم ، استخراج و گردآورى كنیم و با بهره گیرى از نرم افزارهاى رایانه اى ، آنها را روى برگه هاى مخصوص تنظیم نماییم تا زمینه گزینش كامل ترین ، موثّق ترین و كهن ترینِ آنها فراهم آید . در مورد استفاده از دعاها نیز جز در مواردى اندك ، تنها از ادعیه اى كه مستند به معصومان است ، بهره گرفته ایم .

۳ . سعى كرده ایم تا از آوردن روایات تكرارى پرهیز نماییم ، جز در این موارد :

الف) آن جا كه نكته مهمّى در تفاوت واژه ها و اصطلاحات ، نهفته بوده است .

ب) در مواردى كه متن حدیث ، در متون شیعه و اهل سنّت ، تفاوت داشته است .

ج) آن جا كه متن روایت ، بیش از یك سطر نبوده و مربوط به دو باب بوده است .

۴ . در مواردى كه متن هاى رسیده از پیامبر خدا و امامان علیهم السلام ، متعدّد بوده اند ، حدیث پیامبر صلى الله علیه و آله در متن ، و نشانى روایات ائمّه دیگر با ذكر عنوان و مأخذ ، در پانوشت مى آید ، مگر آن كه روایت آنان ، نكته تازه اى داشته باشد كه آن نیز در متن آورده مى شود .

۵ . در هر موضوع ، پس از ذكر آیات مربوط به آن ، روایات معصومان به ترتیب زمانى (از پیامبر خدا تا امام مهدى علیه السلام) آورده مى شوند ، مگر آن كه روایتى در تفسیر آیاتِ مذكور باشد (كه در این صورت ، پیش از روایات دیگر مى آید) ، یا آن كه تناسب موضوعى روایات ، ترتیب دیگرى را ایجاب كند .

۶ . در آغاز هر روایت ، تنها نام پیامبر صلى الله علیه و آله یا امامى را آورده ایم كه حدیث از او نقل شده است ، مگر آن كه راوى ، فعل آنان را نقل كرده ، یا سؤال و جوابى در میان بوده و یا راوى ، سخنى را در متن حدیث آورده باشد كه كلام پیامبر صلى الله علیه و آله یا آن امام نیست .

۷ . به خاطر تعدّد نام ها و لقب هاى پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان علیهم السلام ، نام واحدى را برگزیده ایم كه به صورت ثابت در اوّل روایت مى آید و بر شخص مورد نظر ، دلالت مى كند .

۸ . در پانوشت ها ، منابع احادیث ، به ترتیب معتبرترینِ آنها تنظیم شده است ؛ لیكن گاه به دلیلى كه بر محقّقان پوشیده نیست (از جمله : پرهیز از تكرار ، اختلاف منابع یا راوى و یا شخصى كه از او روایت شده) ، این ترتیب را پس از نخستین منبع ، مراعات نكرده ایم .

۹ . هر گاه دسترسى به منابع اوّلیه ممكن باشد ، حدیث مستقیما از آنها نقل مى شود . آن گاه نشانىِ بحار الأنوار (در احادیث شیعه) و كنز العمّال (در احادیث اهل سنّت) به عنوان دو منبع اساسى و جامع حدیث شیعه و اهل سنّت ، افزوده مى شود .

۱۰ . پس از ذكر منابع ، گاه با نشانه «ر.ك» ، به منابع دیگر ارجاع داده مى شود؛ چرا كه متن ارجاعى ، با متن نقل شده تفاوت بسیار دارد؛ ولى در عین حال ، با متن اصلى و موضوع بحث ، مرتبط است .

۱۱ . ارجاع به ابواب دیگر این كتاب ، به خاطر تناسب و اشتراك محتوایى میان احادیث آنهاست .

۱۲ . هدف از «درآمد»هایى كه براى فصل هاى كتاب ، نوشته شده یا توضیحات و استنتاج هایى كه در پى احادیث آمده است ، ارائه چشم انداز كلّى روایات آن بخش یا آن فصل است . گاه هم به توضیح و تبیین برخى از مفاهیم دشوار و پیچیده احادیث ، پرداخته شده است .

۱۳ . مهم ترین نكته در این شیوه ، كوشش در حدّ توان براى تأیید اطمینان آور صدور احادیث هر باب از معصوم است كه به كمك قرائن عقلى و نقلى براى اثبات محتواى احادیث ، صورت پذیرفته است .

در پایان ، بر خود لازم مى دانم مراتب سپاس و قدردانى خود را از همه سروران فاضل و محقّقان عزیز و بزرگوار در مركز تحقیقاتِ دارالحدیث كه در پدید آوردن و عرضه این اثر نفیس ، كوشش هایى ستودنى داشته اند ، ابراز دارم ، بویژه از فاضل گران قدر جناب آقاى رسول اُفقى كه بار سنگین این كار را بر دوش داشتند و برادر فاضل آقاى مرتضى خوش نصیب كه در آماده سازى بخشى از آن ، سهیم بوده اند .

همچنین از فاضل گران مایه جناب آقاى جواد محدّثى كه با ترجمه دقیق ، روان و زیباى این كتاب ، زمینه بهره مندى پارسى زبانان را فراهم ساختند ، صمیمانه سپاس گزارم . از خداى سبحان براى همه این عزیزان در راه برافراشتن رایت فرهنگ اسلامى و همكارى در نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و سخنان نورانى آنان ، توفیق بیشتر خواستارم .

ربّنا! تقبّل منّا ؛ إنّك أنت العزیز الحكیم .

محمّد محمّدى رى شهرى

۸ ربیع الثانى ۱۴۲۵

۷ خرداد ۱۳۸۳

۲۸ مى ۲۰۰۴


[۱] قدر ، آیه ۳ .

[۲] رجال الكشّی : ۲ / ۴۹۰ / ۴۰۱ ، بحار الأنوار : ۲ / ۲۵۰ / ۶۲ .

[۳] الكافی : ۱ / ۵۳ / ۱۴ ، منیة المرید : ۳۷۳ ، الإرشاد : ۲ / ۱۸۶ ، بحار الأنوار : ۲ / ۱۷۹ / ۲۸ . ر . ك : اهل بیت در قرآن و حدیث : ۱ / ۲۶۱ « حدیث آنها همان حدیث پیامبر خداست» .

دیدگاهتان را بنویسید